Disclaimer 

Eenmanszaak Future For Assistants, met KvK-nummer 69207305, hierna 'Future For Assistants', heet u hartelijk welkom op www.futureforassistants.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Future For Assistants kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Future For Assistants zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Future For Assistants zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Future For Assistants is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Future For Assistants verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Future For Assistants tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Future For Assistants dat graag. Stuur uw klacht dan naar info@futureforassistants.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten van Future For Assistants of die van licentiegevers. Future For Assistants behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@futureforassistants.nl aanvragen. Deze toestemming kan pas als verleend worden beschouwd wanneer Future For Assistants deze toestemming schriftelijk (waaronder begrepen per mail) heeft bevestigd.

Mocht het zo zijn dat Future For Assistants per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Future For Assistants dan alstublieft weten via info@futureforassistants.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Future For Assistants verplicht is tot enige schadevergoeding.